Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng chúng tôi và cung cấp thông tin của bạn. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn lao và chúng tôi đang nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn và giúp bạn kiểm soát.

Tất cả các sản phẩm của Nhacaiuytin360.com đều bao gồm các tính năng bảo mật mạnh mẽ để liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết từ việc bảo trì dịch vụ giúp phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa bảo mật tiếp cận bạn. Nếu chúng tôi phát hiện ra những rủi ro tiềm ẩn mà bạn cần lưu ý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn các bước để bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi cố gắng bảo vệ bạn khỏi sự truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn, bao gồm:

  • Mã hóa được sử dụng để giữ an toàn cho dữ liệu khi truyền.
  • Nó bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách cung cấp nhiều tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh hai bước.
  • Chúng tôi xem xét cách chúng tôi xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.
  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại diện của Nhacaiuytin360 có quyền truy cập vào thông tin cá nhân khi cần thiết để xử lý thông tin đó. Những người có quyền truy cập này được yêu cầu phải đáp ứng các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không làm như vậy.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong các khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách dữ liệu được sử dụng và cách thiết lập.

Bạn có thể xóa nội dung bạn tạo hoặc tải lên, chẳng hạn như bình luận, hình ảnh và tài liệu hoặc một số dữ liệu, chẳng hạn như thông tin cá nhân, bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn xóa thông tin hoạt động được lưu trữ trong tài khoản của mình hoặc xóa tự động sau một khoảng thời gian. Dữ liệu này sẽ vẫn còn trong tài khoản Nhacaiuytin360 của bạn cho đến khi bạn xóa hoặc chọn tự động xóa.

Sau một khoảng thời gian, hệ thống sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh các dữ liệu khác như dữ liệu quảng cáo trong các tệp nhật ký trên máy chủ.

Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu cho đến khi bạn xóa tài khoản Nhacaiuytin360 của mình, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu miễn là cần thiết cho các mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp, chẳng hạn như bảo mật, ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc lưu trữ hồ sơ

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo quy trình xóa để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của chúng tôi một cách an toàn hoặc vẫn ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi bảo vệ thông tin khỏi việc xóa vô tình hoặc cố ý. Do đó, có thể có sự chậm trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và khi các bản sao của nội dung này bị xóa khỏi hệ thống hoạt động và sao lưu của chúng tôi.